Bạn đã biết gì về content?

BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ CONTENT ? Dạ đó, như câu hỏi to tổ bố bên trên vậy thì: “Bạn đã biết gì về Content ?” Có lẽ nhiều Seoer nói riêng và nhiều người làm Digital Marketing nói chung luôn suy nghĩ Content là các bài viết dài loằng ngoằng với đầy những câu […]