Marketing là gì? Tầm quan trọng của Marketing đối với doanh nghiệp

Marketing dù vẫn là một hoạt động được các doanh nghiệp thực hiện hằng ngày nhưng bạn đã chắc rằng mình hiểu rõ Marketing là gì? tại sao marketing lại quan trọng với doanh nghiệp? Marketing là gì? Tầm quan trọng của Marketing đối với doanh nghiệp Dưới sự phát triển không ngừng của nền kinh tế […]