Làm thế nào để khắc phục website bị thông báo trong tác vụ thủ công?

Tác vụ thủ công sẽ chứa các thông báo cảnh báo của Google về các liên kết bất thường tới website của bạn! Trong 1 tháng trở lại đây hàng chục ngàn website tại Việt Nam nhận được cảnh báo từ Google về việc tham gia việc trao đổi link hệ thống, tạo ra các […]

Tác vụ thủ công của Google’ Nguyên nhân và những cách phòng tránh

Khi site của bạn bị mất hết lưu lượng tìm kiếm từ search engine mà bạn chưa hiểu vì sao, có thể site của bạn đã bị Google phạt tác vụ thủ công. Chắc không ít bạn đã gặp tình trạng thông báo nhẹ nhàng như thế này của Google Vậy nguyên nhân nào dẫn […]