Cách loại trừ Quảng cáo Google Adwords khỏi vị trí địa lý

Khi quảng cáo Google Adwords bạn có thể loại trừ vị trí không mong muốn để cho phép bạn ngăn không cho quảng cáo  hiển thị , ví dụ như tỉnh thành bên trong nước  hoặc khu vực nào đó bên trong thành phố của bạn. Việc sử dụng loại trừ vị trí giúp bạn sử dụng ngân sách của mình một cách tối ưu bằng cách ngăn quảng cáo từ khóa google adwords xuất hiện với những người nhiều khả năng sẽ không có quyền truy cập vào những thông tin bán hàng mà bạn đang cung cấp.

Bạn có thể loại trừ số lượng lớn tất cả các vị trí cùng một lúc với tính năng chọn hàng loạt ví trí của google.

Lợi ích của việc  loại trừ khu vực bên trong vị trí được nhắm mục tiêu:

Doanh nghiệp của bạn không giao hàng hoặc cung cấp các dịch vụ trong thành phố hoặc vùng bên trong một khu vực lớn hơn.
Doanh nghiệp cung cấp quảng cáo google adwords đặc biệt không đủ điều kiện trong một vài vùng của khu vực được nhắm mục tiêu.

Ví dụ : Nếu bạn chạy chiến dịch quảng cáo cho cửa hàngbán quần áo ở Hà Nội, nhưng bạn không có vị trí tại Hồ Chí Minh, bạn có thể nhắm mục tiêu toàn bộ thành phố Hà Nội, nhưng chỉ loại trừ Hồ Chí Minh.

Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách vào tab Chiến dịch chọn tab Cà Đặt rồi làm như hình sau:

vi tri 1

vi tri 2