Nâng cao điểm chất lượng quảng cáo Google Adwords

Tại sao cần nâng điểm chất lượng và cách nâng điểm chất lượng trong google adwords ?

Bạn là một nhà quảng cáo chuyên nghiệp? một cá nhân quảng cáo cho công ty hay bạn tự quảng cáo cho website của mình trên google. Bạn quan tâm tới điểm chất lượng (Quality Score) và bạn không biết làm cách nào để tăng điểm chất lượng khi bạn làm quảng cáo google ?

Hôm nay SEO Tốt sẽ trả lời câu hỏi điểm chất lượng (Quality Score) là gì ? tại sao cần nâng điểm chất lượng? và cách nâng điểm chất lượng như thế nào

*Điểm chất lượng(Quality Score)  là gì

Điểm chất lượng được tính mỗi khi từ khóa của bạn phù hợp với truy vấn tìm kiếm, nghĩa là mỗi khi từ khóa của bạn có tiềm năng để kích hoạt quảng cáo. Có điểm chất lượng cao có nghĩa là hệ thống của Google Adwords nghĩ rằng quảng cáo, từ khóa và trang đích hoàn toàn có liên quan và hữu ích cho ai đó đang xem quảng cáo của bạn. Đồng nghĩa từ khóa của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo ở vị trí cao hơn và với giá mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn.
Điểm chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau, bao gồm:
– Ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khóa của bạn.
– Ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn thấy trong tài khoản của mình.
– Xác định xem từ khóa có đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo sẽ xảy ra khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm vào hay không.
– Ảnh hưởng đến việc quảng cáo sẽ được xếp hạng cao như thế nào.

* Vậy tại sao cần phải tăng điểm chất lượng ? SEO Tốt sẽ đưa ra những lý do tạo sao bạn cần phải làm điều này

– Bạn đang chi rất nhiều tiền cho chiến dịch quảng cáo google? và đối thủ của bạn đang nằm trên bạn và bạn nghĩ họ sẽ kiếm được nhiều khách hàng hơn và bạn muốn mình vượt qua họ mà không muốn bỏ ra thêm một chút chi phí nào nữa ?

– Bạn  không hài lòng về chỉ số ROI trong chiến dich quảng cáo Website, bạn muốn chạy chiến dịch Google Adwords với lợi nhuận cao nhất trong khi chỉ chi với số tiền thấp nhất có thể “chỉ số ROI là gì ? sẽ có trong bài viết tiếp theo của SEO Tốt bạn hãy chú ý nhé”

– Bạn hiểu lợi lích của việc tăng điểm chất lượng (Quality Score) và bạn chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để tăng điểm chất lượng

* Và đây là phần quan trọng nhất. SEO Tốt hướng dẫn bạn tăng điểm chất lượng (Quality Score) cho một chiến dịch quảng cáo google

– Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo được kết hợp trên Google; lưu ý rằng CTR trên Mạng Google chỉ tác động đến Điểm Chất lượng trên Mạng Google — không phải trên Google
– Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả các quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn
– CTR lịch sử của các URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
– Chất lượng trang đích của bạn
– Mức độ liên quan của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó
– Mức độ liên quan của từ khoá và quảng cáo phù hợp với truy vấn tìm kiếm
– Hiệu suất của tài khoản trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
– Các yếu tố có liên quan khác

Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm Chất lượng khi Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo và giá thầu trang đầu tiên:

Để tính toán vị trí của quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khoá, chất lượng của trang đích không phải là một yếu tố. Ngoài ra, khi tính toán vị trí quảng cáo trên vị trí của mạng tìm kiếm, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên vị trí cụ thể ngoài CTR trên Google.

Để tính toán giá thầu trang đầu tiên, Điểm Chất lượng sẽ không xem xét quảng cáo hoặc truy vấn tìm kiếm phù hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong tài khoản của bạn và không thay đổi đối với mỗi truy vấn tìm kiếm.

* Điểm Chất Lượng cho mạng nội dung

Điểm Chất lượng để tính toán khả năng đủ điều kiện xuất hiện của quảng cáo trên một trang web nội dung cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các yếu tố sau:

– Hiệu suất trong quá khứ của quảng cáo trên trang web này và các trang web tương tự
– Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo với trang web
– Chất lượng trang đích của bạn
– Các yếu tố có liên quan khác
Điểm Chất lượng để xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không phụ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch.

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm Chất lượng dựa trên:
Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi lần nhấp chuột (CPC), Điểm Chất lượng dựa trên:
– CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và các trang web tương tự
– Chất lượng trang đích của bạn

Xem Điểm Chất lượng
Bạn có thể xem các phần trình bày về Điểm Chất lượng của từ khoá ở ba nơi: thống kê tài khoản, trường Phân tích Từ khoá và báo cáo tài khoản của bạn.

Cải thiện Điểm Chất lượng

Cách tốt nhất để cải thiện Điểm Chất lượng của từ khoá là bằng cách tối ưu hoá tài khoản của bạn. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo rằng mỗi nhóm quảng cáo chứa quảng cáo mô tả tất cả quảng cáo cùng một sản phẩm hay dịch vụ và mỗi từ khoá trong nhóm quảng cáo đó có liên quan chặt chẽ với quảng cáo.

Trước đây, Nếu bạn làm quảng cáo google adwords dựa trên một mô hình đấu giá. Nếu bạn đấu giá (Bid) nhiều hơn nhà quảng cáo khác cho một từ khóa, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện cao hơn và cuối cùng là thu nhiều Clicks hơn (doanh thu sẽ có hi vọng tăng cao). Tuy nhiên Google nhận ra rằng đây không phải là một mô hình bền vững, nó làm giảm đi User Experience (kinh nghiệm người sử dụng). Với mục đích tạo ra mô hình bền vững cho những mẫu quảng cáo Website, đến năm 2005 khi Google giới thiệu điểm chất lượng, nó đã thay đổi mọi thứ. Không còn có thể tìm thấy những kết quả lẫn với những quảng cáo không phù hợp của những nhà quảng cáo với ngân sách lớn. Nhiệm vụ đặt ra cho những người làm quảng cáo lúc này là cố gắng tìm hiểu và cải thiện điểm chất lượng để đạt được hiệu quả cao nhất.

Mong bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn đang và sắp làm quảng cáo trên google!