Nhấp Chuột Không Hợp Lệ Trong Quảng Cáo Google Adwords

Quảng cáo Google Adwords có một cơ chế bộ lọc những nhấp chuột không hợp lệ rất tốt, chẳng hạn như nhấp chuột không chủ ý hoặc nhấp chuột từ phần mềm độc hại, hoặc nhấp chuột đôi từ nhấp chuột thứ nhất.

Dưới đây chỉ là một số ví dụ mà Google coi là nhấp chuột không hợp lệ:
– Nhấp chuột thủ công nhằm mục đích tăng chi phí quảng cáo của bạn hoặc tăng lợi nhuận của chủ sở hữu website lưu trữ quảng cáo của bạn
– Nhấp chuột bằng công cụ nhấp chuột tự độnghoặc phần mềm đánh lừa khác.
Mỗi nhấp chuột vào quảng cáo Google Adwords đều được hệ thống kiểm tra để nhận dạng các nhấp chuột , hiển thị không hợp lệ, sau đó xóa các nhấp chuột và hiển thị đó khỏi dữ liệu tài khoản của bạn.
Khi quảng cáo Google Adwords xác định nhấp chuột không hợp lệ, thì hệ thống sẽ tự động lọc nhấp chuột khỏi báo cáo và thanh toán chiến dịch của tài khoản để  không bị tính phí cho các nhấp chuột đó. Khi hệ thống nhận thấy các nhấp chuột không hợp lệ không được phát hiện tự động, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản tín dụng cho các nhấp chuột đó. Các khoản tín dụng này được gọi là điều chỉnh “nhấp chuột không hợp lệ”.

– Để theo dõi nhấp chuột không hợp lệ thì bạn vào tab Chiến Dịch rồi chọn như hình dưới đây

quảng cáo google adwords