Trang đích ảnh hưởng tới điểm chất lượng Google Adwords

Trang đích hay còn gọi (landing page) không chỉ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điểm chất lượng google adwords mà còn ảnh hướng cả xếp hạng quảng cao và chi phí.Trang đích giống như một cỗ máy, nếu nội dung tốt truyền tải hướng tới người dùng thì bạn sẽ có được hiệu suất tốt hơn và hiệu quả lâu dài. Một trang đích tốt khi người dùng truy cập vào phải có yếu tố như mua hàng, đăng ký bản tin hoặc thực hiện điều hướng website một cách dễ dàng hơn.

Các cách để cải thiện trang đích làm tăng điểm chất lượng google adwords

– Trang website của bạn phải tải nhanh để khi người dùng click vào quảng cáo không bị gián đoạn hoặc chậm trễ sẽ khiến người dùng rời web

– Website nên điều hướng tốt trên cả phiên bản di động

– Nội dung của trang đích phải liên quan,hữu ích với người đọc,không sao chép

– Bạn có thể dùng công cụ  PageSpeed ​​Insights để đo hiệu suất trang đích làm cải thiện điểm chất lượng google adwords

Xem trải nghiệm trang đích của website.

Bạn có thể xem ước tính trải nghiệm trang đích cho bất kỳ trang web đích nào bằng cách truy cập vào tab Từ khóa và đặt con trỏ lên cửa sổ chú giải thoại bên cạnh trạng thái của từ khóa bất kỳ. Trải nghiệm trang đích có thể là:

  • Trên trung bình hoặc Trung bình : Nếu bạn thấy bất kỳ một trong hai trạng thái này, bạn đang ở trạng thái tốt – Điểm chất lượng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trải nghiệm trang đích.

trang dich 10

  • Dưới trung bình : Điều này có nghĩa là trải nghiệm trang đích của bạn có thể cần được cải thiện và kết quả là Điểm chất lượng của bạn có thể thấp hơn. Bạn có thể muốn xem xét một số thay đổi để cải thiện trang đích của trang web bằng các yếu tố được thảo luận trong bài viết này là hướng dẫn.

trang dich duoi trung binh