Thế nào là phiên đấu giá trong quảng cáo Google Adwords

Vị trí quảng cáo trong từng phiên đấu giá được xác định bởi điểm chất lượng và giá thầu. Trong trường hợp đối thủ của bạn có rất nhiều tiền, bạn vẫn có thể giành phần thắng nếu bạn biết tối ưu điểm chất lượng.

Thế nào là một phiên đấu giá?

– Mỗi lần quảng cáo xuất hiện được gọi là 1 phiên đấu giá giữa các nhà quảng cáo, quá trình này sẽ quyết định quảng cáo nào được xuất hiện và xếp hạng quảng cáo cho từng nhà quảng cáo.

– Không giống như việc bạn đấu giá một cuốn sách, một món đồ cổ – bạn sẽ chiến thắng khi bạn là người trả giá cao nhất. Phiên đấu giá quảng cáo Google AdWords là cả một nghệ thuật, nơi đó bạn còn phải chú ý tới Điểm chất lượng (yếu tố khá quan trọng trong AdWords) và phải bid giá phù hợp.

Phiên đấu giá hoạt động như thế nào?

Tìm kiếm: Long muốn mua 1 đôi giày, Long tìm kiếm từ khóa “giày nam”.

Tìm quảng cáo: Hệ thống AdWords tìm ra tất cả các quảng cáo có liên quan tới cụm từ “giày nam”.

Lựa chọn quảng cáo: Hệ thống tự động loại đi các quảng cáo không phù hợp (do ngôn ngữ, quốc gia, trạng thái quảng cáo…).

Các quảng cáo đủ điều kiện sẽ được giữ lại.

Đánh giá: Các quảng cáo đủ điều kiện hiển thị sẽ được xếp hạng dựa trên Điểm chất lượng & giá thầu (AdRank).

Quảng cáo xuất hiện: Long thấy được quảng cáo của các trang web bán “giày nam” & chọn mua 1 đôi ưng ý.

Lặp lại: Quá trình trên lại được lặp lại khi có người khác tìm kiếm.

Thật ngạc nhiên rằng tất cả quá trình trên có thể diễn ra chưa đầy 1/2 giây.

Chú ý:

Vị trí quảng cáo trong từng phiên đấu giá được xác định bởi điểm chất lượng và giá thầu. Trong trường hợp đối thủ của bạn có rất nhiều tiền, bạn vẫn có thể giành phần thắng nếu bạn biết tối ưu điểm chất lượng. Ngược lại, trong trường hợp bạn rất “giàu” thì bạn vẫn nên tập trung tối ưu điểm chất lượng để có thể tăng khả năng cạnh tranh vị trí, cũng như giảm chi phí click.