Website vệ tinh là gì?

Cụm từ website vệ tinh chính thức xuất hiện tại Việt Nam sau khi có mặt SEO. Gần như có thể xem đây là một thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, để hiểu rõ về nó là phải giải thích cả một quá trình trong toàn bộ quy trình SEO.

Bạn có thể hình dung về một người nổi tiếng … Là một người nổi tiếng thì rõ ràng anh ta được nhiều người nhắc đến và rõ ràng khi có nhiều người nhắc đến anh ta sẽ có địa vị cao trong xã hội (dĩ nhiên, chúng tôi đang đề cập đến nổi tiếng theo hướng tích cực chứ không phải tai tiếng theo hướng tiêu cực). Trang web cũng thế, một trang web nổi tiếng sẽ được nhiều trang web khác nhắc đến bằng cách trỏ một liên kết đến trang web ấy, và khi trang web đã nổi tiếng rồi thì chắc các công cụ tìm kiếm hoặc Google sẽ đánh giá cao, mà đã đánh giá cao thì chắc chắn vị trí thứ hạng cũng cao.

Nhưng “những sự nhắc đến” từ các trang web khác nhau sẽ không bền vững và sụt giảm theo thời gian vì các trang web ấy có thể đóng cửa, bị lỗi, hoặc những liên kết bị tháo gở. Từ đó những người làm SEO mới nghĩ đến việc tự xây dựng nhiều website để làm hành động “nhắc đến” trang web họ mong muốn xếp hạng cao và đây cũng là nguyên nhân ra đời của cụm từ website vệ tinh.

Để xây dựng một website vệ tinh cũng tốn chi phí như những website thông thường khác tức là cũng phải bỏ ra chi phí mua tên miền, thuê hosting, lập trình, cập nhật, xuất bản nội dung và quản trị website. Nó chỉ khác là không cần thiết phải trau chuốt giao diện, không cần thiết phải cập nhật quá nhiều nội dung, không cần phải hoành tráng và chuyên nghiệp như website chính thức của Doanh nghiệp.

Theo kinh nghiệm triển khai hệ thống website vệ tinh của SEOTOT, để xây dựng một website vệ tinh thì chi phí ban đầu bỏ ra khoảng 1.5 – 2 triệu, chưa bao gồm chi phí cho nhân sự phụ trách nội dung và quản lý website.