Hiển Thị Quảng Cáo Google Adwords trên Youtube

Quảng cáo google adwords trên Youtube được lợi từ hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, bạn có thể nhắm mục tiêu bất kỳ định dạng quảng cáo hình ảnh, video và văn bản đến các vị trí khác nhau trên trang YouTube. Bạn  có thể loại trừ không cho nội dung cụ thể trang  youtube xuất hiện cùng với quảng cáo.

Để thêm YouTube làm vị trí được quản lý:

1: Nhấp vào tab Chiến dịch:

2: Chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào + Nhắm mục tiêu

3: Chọn nhóm quảng cáo.
4: Nhấp vào trình đơn  “Thêm nhắm mục tiêu” và chọn”Vị trí”.
5: Nhập youtube.com vào hộp văn bản. Nhấp vào Tìm kiếm, rồi nhấp vào mũi tên đôi » để thêm vị trí này.
6: Nhấp vào Đóng và sau đó nhấp vào Lưu.

mang hien thi youtube

Bạn có thể sử dụng loại trừ video và kênh trên YouTube để kiểm soát vị trí và thời điểm quảng cáo của mình xuất hiện bằng cách cho phép không chỉ loại trừ trang kênh mà còn loại trừ nội dung video riêng lẻ.

1: Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.

2: Chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào + Nhắm mục tiêu, ở phía trên biểu đồ.
3: Nhấp vào trình đơn thả xuống “Thêm loại trừ nhóm quảng cáo” hoặc “Thêm loại trừ chiến dịch” và chọn “Vị trí”.
4: Nhập vị trí vào ô, chỉ nhập một vị trí cho mỗi dòng.
. Để loại trừ tất cả nội dung video trong một kênh, bạn cần phải loại trừ riêng lẻ từng video.
5:Nhấp vào Đóng và sau đó nhấp vào Lưu.

Danh mục nội dung video có sẵn – Xếp hạng nội dung YouTube

Bạn có thể kiểm soát nhiều hơn cách quảng cáo của mình có thể xuất hiện với nội dung video bằng cách giới hạn các loại video mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cùng qua Mạng hiển thị. Những video này rất hữu ích cho các doanh nghiệp đang cố gắng bảo vệ thương hiệu của họ trên YouTube. Bạn có thể loại trừ video cho các danh mục nội dung video sau:

Video được xếp hạng G: Thích hợp cho mọi đối tượng.
Video được xếp hạng PG: Thích hợp cho trẻ vị thành niên trở lên.
Video được xếp hạng T: Thích hợp cho thanh niên trở lên.
Video được xếp hạng MA: Thích hợp cho đối tượng người lớn.
Video chưa được xếp hạng: Video chưa nhận được xếp hạng đối tượng.