Hướng dẫn quản lý quảng cáo trên Facebook

Chính sách mới của Facebook cho phép quảng cáo tối ưu tới người dùng hơn, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể quản lý chúng.

Facebook đã cập nhật điều khoản mới và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2015 tới. Một trong những điểm đáng chú ý của điều khoản này là Facebook sẽ cho phép các nhà quảng cáo sử dụng triệt để thông tin, hành vi người dùng để thực hiện quảng cáo hiệu quả hơn, đánh đúng đối tượng. Tuy nhiên nhằm đảm bảo quyền riêng tư, mạng xã hội này cũng cho phép người dùng thực hiện quản lý các quảng cáo hiển thị, nếu bạn không muốn thấy dạng quảng cáo nào thì hoàn toàn có thể ẩn nó vĩnh viễn.

Quản lí quảng cáo trên Facebook

Bước 1: Khi thấy quảng cáo không phù hợp, nhấn vào hình mũi tên nhỏ ở góc quảng cáo.

huong-dan-quan-ly-quang-cao-tren-facebook

Bước 2: Chọn Why am I seeing this?

huong-dan-quan-ly-quang-cao-tren-facebook-1

Bước 3: Facebook sẽ hiển thị trang giải thích lý do quảng cáo trên xuất hiện. Các quảng cáo xuất hiện đều dựa vào hành vi của chính bạn mà Facebook có được, để quản lý các hành vi cá nhân, chọn Manage your ad preferences.

huong-dan-quan-ly-quang-cao-tren-facebook-2

Bước 4: Lựa chọn các mục quảng cáo có thể hiển thị. Tuy nhiên cần lưu ý nhà quảng cáo có thể chọn hiển thị theo vùng địa lý nên quảng cáo bạn bỏ chọn vẫn có thể hiện trên bảng tin.

huong-dan-quan-ly-quang-cao-tren-facebook-3

Bước 5: Với các quảng cáo tới từ một fanpage, một công ty hay nhãn hàng cụ thể, bạn có thể ẩn toàn bộ quảng cáo xuất phát từ chúng bằng việc nhấn mũi tên phải, chọn Hide all from… (cách này có thể áp dụng ngay ở thời điểm hiện tại).

huong-dan-quan-ly-quang-cao-tren-facebook-4
Genk