Khoanh vùng vị trí quảng cáo trên chiến dịch để tiết kiệm chi phí

Trước khi đưa ra một chiến dịch quảng cáo google bạn nên cân nhắc việc khoanh vùng khu vực hiển thị của quảng cáo đó. Trong chức năng cái đặt của chiến dịch quảng cáo có thể cho phép bạn khoanh vùng vị trí quảng cáo theo khu vực, quốc gia, tỉnh…

Việc khoanh vùng hiển thị của chiến dịch quảng cáo google giúp cho bạn tiết kiệm được các chi phí clicks không cần thiết. Đó là những clicks ở những khu vực quảng cáo mà đối tượng khách hàng ở đó mà bạn không hoặc khó hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ bên bạn.

Vì vậy bạn hãy tối ưu nguồn chi phí quảng cáo google đó vào các khu vực trọng điểm chính là thị trường phục vụ của doanh nghiệp bạn hoặc thị trường mà bạn muốn hướng tới.