Phương thức thanh toán trong Quảng cáo Google Adwords

Bạn muốn biết cách thức thanh toán trong Quảng cáo Google Adwords như thế nào, có những hình thức thanh toán nào? Việc thanh toán cho quảng cáo trên Google, bạn có nhiều hơn một lựa chọn. Nhưng có hai điều chính bạn cần xem xét khi thiết lập thông tin thanh toán…

Các cách thanh toán trong làm Quảng cáo adwords

-Bạn có thể thực hiện thanh toán trước khi quảng cáo từ khóa trên google hiển thị (thanh toán thủ công)

– Tự động thực hiện thanh toán sau khi quảng cáo của bạn hiển thị (thanh toán tự động).

– Một số doanh nghiệp có đủ điều kiện có thể lập hóa đơn hàng tháng là hạn mức tín dụng của Google.

Tùy chọn thanh toán của bạn

Đây là những cách thức bạn sử dụng để thanh toán chi phí của mình, như thẻ tín dụng và còn được gọi là hình thức thanh toán.

Một số hình thức thanh toán có sẵn ở các quốc gia nhất định, vì vậy bạn có thể thay các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào vị trí doanh nghiệp của bạn.

Thanh toán tự động (thanh toán sau khi Quảng cáo Google Adwords của bạn chạy)

Nếu nhà bạn đã từng bị cắt điện vì bạn quên thanh toán hóa đơn tiền điện thì cài đặt này là dành cho bạn.

-Với thanh toán này, bạn có thể thiết lập hình thức thanh toán trong tài khoản và chi phí được tự động thanh toán của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn luôn chạy — thậm chí nếu không có điện.

Cách hoạt động

– Bạn chỉ bị tính phí sau khi đã tích lũy chi phí quảng cáo.

– Và bạn sẽ được lập hoá đơn vào một trong hai trường hợp:

+ 30 ngày sau ngày thanh toán cuối cùng của bạn

+ Hoặc mỗi khi chi phí của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán (số tiền đã đặt sẽ kích hoạt hóa đơn).

Thanh toán tự động là cài đặt thanh toán trong làm quảng cáo trên Google adwords. Để sử dụng cài đặt này, trước tiên bạn phải có tích lũy chi phí quảng cáo, sau đó các chi phí quảng cáo đó tự động được tính phí cho hình thức thanh toán chính của bạn.

*** Nếu bạn là người bận rộn thì cài đặt thanh toán tự động là lựa chọn tuyệt vời.

Để bắt đầu, bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình một lần và thanh toán tự động được xử lý, vì vậy, bạn không phải lo lắng việc quảng cáo của mình sẽ ngừng chạy khi bạn quên thanh toán.

Thời điểm bạn bị tính phí

Với thanh toán tự động, chúng tôi tính phí cho chi phí quảng cáo của bạn 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng hoặc mỗi khi tài khoản của bạn đạt đến số tiền định trước, được gọi là ngưỡng thanh toán — tùy điều kiện nào đến trước.

Ví dụ, Nhà quảng cáo 1 và Nhà quảng cáo 2 bắt đầu chạy Quảng cáo Adwords vào cùng một ngày và có cùng ngưỡng thanh toán.

-Nhà quảng cáo 1 tích lũy chi phí quảng cáo đạt đến ngưỡng thanh toán 20 ngày sau đó. Kết quả là khoản phí tự động sẽ bắt đầu tính cho Nhà quảng cáo 1 vào ngày đó.

– Tuy nhiên, Nhà quảng cáo 2 không tích lũy chi phí quảng cáo đạt đến số tiền ngưỡng thanh toán trước khi thời gian 30 ngày kết thúc. Kết quả là khoản phí tự động sẽ bắt đầu tính cho Nhà quảng cáo 2 sau 30 ngày.

Ngưỡng thanh toán của bạn

-Ngưỡng thanh toán ban đầu của bạn được đặt ở mức 50 đô la.

– Ngưỡng thanh toán gia tăng lên mỗi khi chi tiêu tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng đó trước khi thời gian 30 ngày kết thúc.

Ví dụ: 50 đô la ban đầu sẽ tăng lên 200 đô la, sau đó tăng lên 350 đô la và sau đó tăng lên số tiền cuối cùng là 500 đô la. Nếu chi phí của bạn tăng nhanh, số tiền bạn phải thanh toán có thể vượt quá các ngưỡng này.

*** Bạn không chắc ngưỡng thanh toán của mình là bao nhiêu? Bạn luôn có thể tìm thấy ngưỡng thanh toán bằng cách chuyển đến tab Thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt thanh toán và tìm trong phần Cách thanh toán.  Ngưỡng thanh toán hiện tại của bạn được hiển thị trong cụm từ “sau khi bạn tích lũy [số tiền ngưỡng của bạn] đô la hoặc mỗi 30 ngày, tùy điều kiện nào đến trước”.

Nếu bạn muốn được tính phí ít thường xuyên hơn hoặc với khoản tăng lớn hơn, hãy xem cách thay đổi tần suất bạn bị tính phí.

Thanh toán thủ công (thanh toán trước khi Quảng cáo Google Adwords của bạn chạy)

Thanh toán thủ công là cài đặt thanh toán trong làm Quảng cáo trên google adwords cho phép bạn thanh toán trước khi quảng cáo của bạn chạy. Dưới đây là cách hoạt động:

-Thanh toán cho quảng cáo AdWords.

– Quảng cáo của bạn chạy gần như ngay lập tức sau khi chúng tôi nhận được thanh toán.

– Bạn tích lũy chi phí, được khấu trừ từ thanh toán của bạn.

Miễn là bạn có tiền trong tài khoản để thanh toán cho quảng cáo, quảng cáo của bạn sẽ chạy. Chỉ cần đừng quên bổ sung tiền cho tài khoản của bạn!

Để trợ giúp, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email khi tiền trong tài khoản của bạn gần cạn (khoảng bằng giá trị trong một tuần của ngân sách) và gửi lại email khi tài khoản được nạp tiền.

Bạn có thể thanh toán thủ công bất kỳ lúc nào — ngay cả khi bạn đang sử dụng cài đặt thanh toán tự động, cài đặt cho phép bạn thanh toán sau khi Quảng cáo từ khóa trên google của bạn chạy và bạn tích lũy chi phí. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn, nhấp vào tab Thanh toán và nhấp vào nút Thanh toán .

Thanh toán thủ công có thể không có sẵn cho tất cả người dùng. Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình, vui lòng chọn một tùy chọn thanh toán khác, như thanh toán tự động.

*** Nếu bạn muốn thanh toán cho quảng cáo trước khi chúng chạy và có ngân sách biến động cho chi phí của bạn, cài đặt này có thể dành cho bạn.

*** Với cài đặt thanh toán thủ công, bạn thực hiện thanh toán cho số tiền bạn muốn bất kỳ lúc nào tùy ý. Nhưng nếu thỉnh thoảng bạn quên thanh toán — và không thanh toán thì sao? – đây không phải là cài đặt tốt nhất dành cho bạn. Vì quảng cáo của bạn sẽ dừng chạy khi không còn tiền trong tài khoản.

Cách hoạt động

Với cài đặt này, bạn thanh toán cho tài khoản làm Quảng cáo google adwords của mình trước khi quảng cáo chạy. Sau đó, khi quảng cáo chạy, chi phí quảng cáo của bạn được khấu trừ từ thanh toán mà bạn đã thực hiện. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email (nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi) khi số dư tài khoản của bạn bắt đầu giảm và bạn có thể thực hiện thanh toán khác bất cứ khi nào bạn muốn.

Thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thanh toán sử dụng hạn mức tín dụng)

Bạn phải đủ điều kiện sử dụng lập hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định. Thông thường, cài đặt thanh toán này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn.

Cách hoạt động

Với cài đặt này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hạn mức tín dụng cho chi phí Quảng cáo Adwords của bạn. Sau đó, bạn thanh toán cho các chi phí đó — theo điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý — sử dụng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Cách đăng ký

Bạn có thể đăng ký lập hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này bao gồm nhưng không giới hạn:

-Được đăng ký là doanh nghiệp trong tối thiểu là một năm

– Chi tiêu tối thiểu là $5.000 một tháng (mức này có thể thay đổi theo quốc gia)

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu ban đầu này và muốn đăng ký lập hóa đơn hàng tháng, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn.

Tùy chọn thanh toán của bạn

Bạn có thể trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền cho Google. Mọi quốc gia đều cung cấp những hình thức thanh toán khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã xem hình thức thanh toán sẵn có tại vị trí của bạn.

*** Để xem các yêu cầu giao dịch tối thiểu cho tiền tệ và quốc gia cụ thể, hãy dùng thử công cụ tìm tùy chọn thanh toán của chúng tôi.