Lập Kế Hoạch Quảng Cáo Google Adwords

Cho dù bạn đang tạo chiến dịch  quảng cáo từ khóa google đầu tiên hay chiến dịch thứ một nghìn thì bạn cần bắt buộc phải trả lời ba câu hỏi cơ bản sau đây:

1: Mục tiêu của chiến dịch là gì?

2: Bạn cần chi tiêu ngân sách bao nhiêu để đạt được mục tiêu đó ?

3: Bạn sẽ đo lường sự hiệu quả  mục tiêu như thế nào?

Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo từ khóa của bạn sẽ quyết định những gì bạn muốn đạt được. Công ty của bạn có thể có nhiều khác nhau hoặc một mục tiêu.

Ví Dụ: mục tiêu tổng thể của bạn là bắt đầu bán sản phẩm mới. Có thể bạn muốn bán được 100 đôi giầy thể thao nữ vào mùa đông. Ngoài ra, bạn còn muốn bán thêm được 100 chiếc áo len vào tháng 12. Bạn muốn chiến dịch của mình cụ thể hơn bằng cách tạo một chiến dịch riêng biệt quảng cáo từ khóa cho giầy thể thao nữ và một chiến dịch khác cho bán áo len.

Bây giờ bạn đã xác định mục tiêu quảng cáo rõ ràng cho mỗi chiến dịch và  ưu tiên chiến dịch nào muốn chạy.Bạncó thể đặt ngân sách hàng ngày trung bình cho mỗi chiến dịch với sự linh hoạt thay đổi ngân sách hàng ngày bất cứ lúc nào.

Số tiền ngân sách là dành cho một chiến dịch, thay vì tổng số tiền cho toàn bộ chiến dịch đó. Ngân sách chiến dịch phải là số tiền cao nhất muốn chi tiêu trung bình mỗi ngày trong một tháng. Nếu bạn đang làm việc với ngân sách quảng cáo hàng tháng, bạn có thể ước tính ngân sách hàng ngày trung bình của mình bằng cách chia số tiền đó cho 30,4 (số ngày trung bình mỗi tháng), ước tính này có thể thay đổi chút ít, do một số tháng dài hơn hoặc ngắn hơn.

Giả sử chi phí mỗi nhấp chuột trung bình  là 1000 đồng và bạn muốn khoảng 100 nhấp chuột mỗi ngày. Bạn có thể đặt ngân sách là 100 nghìn đồng mỗi ngày.

Các bước đặt giá thầu và ngân sách của bạn cho chiến dịch quảng cáo từ khóa mới

1: Nhấp vào tab Chiến dịch.
2: Nhấp vào Tất cả chiến dịch trực tuyến, rồi nhấp vào nút + Chiến dịch và chọn loại chiến dịch .
3: Trong phần Chiến lược giá thầu của cài đặt chiến dịch, chọn chiến lược. Nếu bạn chọn tùy chọn “thủ công”, hãy nhập thêm Giá thầu mặc định.
4: Nhấp vào Lưu và tiếp tục (trên trang cài đặt tiếp theo, bạn sẽ được nhắc tạo và lưu nhóm quảng cáo của mình).
5: Bạn có thể chỉnh sửa lại chiến lược giá thầu và ngân sách bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại tab Cài đặt của chiến dịch của bạn.

ngan sach cho chien dich

 

(còn tiếp)