Tối ưu hóa nhắm mục tiêu mạng hiển thị quảng cáo google adwords

Tối ưu hóa nhắm mục tiêu cho phép quảng cáo google  adwords thêm nhắm mục tiêu tiềm năng cao vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch Chỉ Mạng hiển thị. Nhắm mục tiêu tự động là loại tối ưu hóa nhắm mục tiêu giúp quảng cáo hiển thị ở đúng vị trí vào đúng thời điểm trên Mạng hiển thị.

Tối ưu hóa nhắm mục tiêu hoạt động tốt nhất cho nhà quảng cáo google adwords trong những trường hợp nào sau.

– Quan tâm việc tìm kiếm thêm khách hàng mới.

– Muốn duy trì chi phí mỗi khách hàng hoặc chi phí mỗi chuyển đổi hiện tại.

–  Muốn trợ giúp xác định nhắm mục tiêu tốt nhất để tiếp cận khách hàng.

Tối ưu hóa nhắm mục tiêu quảng cáo google adwords không phù hợp cho nhà quảng cáo muốn kiểm soát hoàn toàn vị trí mà quảng cáo  hiển thị.

– Có hai loại Tối ưu hóa nhắm mục tiêu: “thận trọng” và “linh hoạt” (còn được gọi là trình tối ưu hóa mạnh hiển thị). Cả hai loại đều có thể giúp tìm khách hàng mới.

Cách bật tối ưu hóa nhắm mục tiêu

  1. Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
  2. Chọn nhóm quảng cáo và nhấp vào nút + Nhắm mục tiêu.
  3. Trong phần “Tối ưu hóa nhắm muc tiêu” bên dưới các phương pháp nhắm mục tiê khác, hãy chọ hộp kiểm với cấp nhắm mục tiêu tự động ưa thích của bạn. Automatic campaign optimization
  4. Nhấp vào Lưu.

Tối ưu hóa nhắm mục tiêu “linh hoạt” dựa trên các thuật toán của quảng cáo google để dự đoán, thử nghiệm và tối ưu hóa nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu lịch sử của chiến dịch . Bạn sẽ không thể sử dụng nhắm mục tiêu “linh hoạt”  trong nhóm quảng cáo của mình nếu chiến dịch không có ít nhất 15 chuyển đổi mỗi tháng.

Để xem xét hiệu suất của bạn từ việc sử dụng nhắm mục tiêu tự động, bạn cần phải phân đoạn báo cáo của mình theo “Chế độ nhắm mục tiêu”.

  1. Nhấp vào tab Mạng hiển thị từ bên trong chiến dịch mà bạn muốn xem thống kê.
  2. Nhấp vào tab Vị trí.
  3. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Phân đoạn” và chọn “Chế độ nhắm mục tiêu”.
  4. Trong bảng báo cáo, tìm kiếm vị trí được phân loại là “Được nhắm mục tiêu tự động”.

mang hien thi google

Để xem thống kê được tạo thông qua nhắm mục tiêu tự động ngoại tuyến của bạn, bạn có thể tải xuống vị trí tự động của mình và sắp xếp theo “Chế độ nhắm mục tiêu”.