Đo lường doanh số bán hàng và chuyển đổi trong quảng cáo Google adwords

Chuyển đổi AdWords xảy ra khi có ai đó nhấp vào quảng cáo và thực hiện hành động mà bạn công nhận là có giá trị trên trang web của mình, chẳng hạn như gọi đến doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động hoặc mua hàng trên trang web của bạn. Khi bạn sử dụng AdWords để tăng chuyển đổi hoặc doanh số bán hàng, hãy theo dõi chuyển đổi bằng công cụ miễn phí được gọi là theo dõi chuyển đổi. Bằng cách đó, bạn có thể theo dõi thống kê quan trọng như giá mỗi chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch quảng cáo của mình thành công như thế nào.

Chuyển đổi là cái bạn chọn là chuyển đổi

Chuyển đổi có thể là mua hàng, nhưng chuyển đổi cũng có thể là cuộc gọi từ điện thoại di động, khách truy cập gửi thông tin liên hệ của mình để có bảng báo giá bảo hiểm hoặc người mua tiềm năng tải xuống báo cáo trắng về khả năng phần mềm của công ty bạn. Hoặc có thể là yêu cầu để biết thêm thông tin hoặc xem trang mô tả nổi bật sản phẩm mới của bạn. Điều đó tùy thuộc vào bạn!

Mẹo

Để xem dữ liệu chuyển đổi trong tài khoản của mình, trước tiên bạn cần thiết lập theo dõi chuyển đổi. Đừng lo lắng; công cụ này hoàn toàn miễn phí! Dưới đây là cách bắt đầu.

Bạn có thể đo lường thông tin chuyển đổi nào

Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn có thể theo dõi một số thống kê quan trọng nhằm giúp bạn đo lường xem chiến dịch quảng cáo của mình có thành công hay không:

Mẹo

Tìm hiểu cách thêm cột để tùy chỉnh dữ liệu trong bảng thống kê của bạn. Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn có thể thêm cột Chuyển đổi vào bất kỳ bảng thống kê nào trên các tab của tài khoản AdWords để xem dữ liệu.

  • Số lượng chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi: Bạn có thể chỉ định giá trị tiền tệ cho chuyển đổi khi thiết lập theo dõi để có thông tin doanh thu chi tiết trong báo cáo của mình. Việc xem xét tổng số chuyển đổi và giá trị của những chuyển đổi này có thể giúp bạn quyết định xem có nên tăng ngân sách hoặc thực hiện các thay đổi cho nhóm quảng cáo của mình hay không nhằm thu hút thêm nhiều khách truy cập được nhắm mục tiêu.
  • Tỷ lệ chuyển đổi: Điều này giúp bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến các hành động có giá trị như bán hàng hoặc đăng ký. Tỷ lệ chuyển đổi được liệt kê trong tài khoản của bạn là số lần chuyển đổi chia cho số lần nhấp chuột lên quảng cáo. Chuyển đổi chỉ được tính trên Google và các đối tác Mạng Google của chúng tôi. Tỷ lệ chuyển đổi được điều chỉnh để chỉ phản ánh số nhấp chuột lên quảng cáo mà chúng tôi có thể theo dõi chuyển đổi.
  • Dữ liệu chuyển đổi từ khóa: theo dõi chuyển đổi cho bạn thấy điều gì xảy ra sau khi một khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn — liệu họ có mua sản phẩm hoặc đăng ký bản tin của bạn hay không. Bằng cách biết được điều này, bạn cũng sẽ biết từ khóa nào tốt nhất trong việc khuyến khích khách hàng thực hiện những hành động đó. Khi đó, bạn có thể cải thiện danh sách từ khóa của mình dựa trên những phát hiện và đầu tư thông minh hơn vào những từ khóa tốt nhất.
  • Xem cách khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn trên các thiết bị: Đôi khi, khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn trên một thiết bị và sau đó thực hiện mua hàng trên một thiết bị khác. Đây được gọi là chuyển đổi trên nhiều thiết bị và bạn có thể thấy những chuyển đổi này trong cột Tổng số chuyển đổi ước tính trong tài khoản AdWords của mình.
  • URL đích: Bạn có thể thấy những URL đích nào đang dẫn đến nhiều chuyển đổi nhất trên tab Thứ nguyên của tài khoản. Chỉ cần nhấp vào nút Xem, sau đó chọn “URL đích” từ menu thả xuống và đảm bảo bạn đã thêm các cột chuyển đổi vào bảng dữ liệu của mình.

    Destination URLs

    Cũng giống như từ khóa và văn bản quảng cáo nên tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, URL đích (và trang đích) bạn chọn cho từng quảng cáo cũng nên là sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Đảm bảo rằng URL đích mà bạn sử dụng cho mỗi quảng cáo sẽ dẫn khách hàng đến trang có liên quan nhất trong trang web của bạn. Tốt nhất, trang web đó sẽ được dành riêng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được làm nổi bật trong quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Nếu quảng cáo của đại lý bất động sản làm nổi bật các căn hộ để bán ở Luân Đôn thì trang đích lý tưởng có thể mô tả tất cả các căn hộ sẵn có để bán ở Luân Đôn hơn là trang chủ của đại lý bất động sản. Khách hàng có nhiều khả năng mua hơn nếu họ không phải tìm kiếm trang web của bạn để tìm những gì họ đang tìm kiếm.

Mẹo

Nhiều khách hàng quảng cáo Google AdWords chọn sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi. Đó là công cụ phân tích web miễn phí giúp bạn tìm hiểu về cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu sự khác biệt giữa Google Analytics và theo dõi chuyển đổi của AdWords.

Tổng số chuyển đổi ước tính trên các sản phẩm bên cạnh Google.com.vn

Do giới hạn kỹ thuật, chúng tôi chưa thể báo cáo chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ AdSense cho tìm kiếm và một số sản phẩm khác của Google. Nhóm của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để mang chuyển đổi trên nhiều thiết bị sáng tạo mới này đến những sản phẩm khác kể trên.

Theo Google Support