Tại sao tài khoản của bạn bị tạm ngưng – Quảng cáo Google

Tài khoản bị tạm ngưng là tài khoản không thể chạy  quảng cáo google nữa. Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng, bạn vẫn có thể đăng nhập để xem dữ liệu lịch sử cho các chiến dịch trước đây. Tuy nhiên, về sau, bạn sẽ không thể chạy bất kỳ quảng cáo nào trong tài khoản này hoặc bất kỳ tài khoản được liên kết nào.

Tại sao tài khoản lại bị tạm ngưng?

Có nhiều lý do khác nhau để một tài khoản AdWords có thể bị tạm ngưng. Ví dụ: nếu bạn bán hàng giả hoặc luôn cố gắng chạy quảng cáo ở khu vực bạn không được cấp phép, tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng. Những loại hành vi không thích hợp này tạo trải nghiệm người dùng kém hoặc thậm chí có hại, vì vậy Google có thể tạm ngưng tài khoản để bảo vệ người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi muốn mọi người có trải nghiệm người dùng an toàn và tích cực khi truy cập Google và các trang web có liên quan, vì vậy chúng tôi đã phát triển một bộ chính sách quảng cáo mà chúng tôi mong các nhà quảng cáo tuân thủ. Hệ thống AdWords thường xuyên đánh giá quảng cáo và các trang đích của nhà quảng cáo để đảm bảo rằng những chính sách này được tuân thủ.

Vi phạm “nghiêm trọng” là gì?

Nếu có vấn đề với một trong số các chính sách sau của chúng tôi, nhà quảng cáo sẽ thường nhận được cảnh báo để khắc phục vấn đề mà không bị tạm ngưng tài khoản. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác khi chính sách bị vi phạm nhiều lần hoặc nếu vấn đề được xem là rất nghiêm trọng, Google có thể phải tạm ngưng tài khoản AdWords của nhà quảng cáo ngay lập tức. Những loại vi phạm nghiêm trọng này được gọi là vi phạm nghiêm trọng.

Các vi phạm nghiêm trọng thường yêu cầu thay đổi lớn đối với trang web hoặc thậm chí thay đổi thực tiễn kinh doanh. Khi xảy ra vi phạm nghiêm trọng, Google có thể phải tạm ngưng vĩnh viễn một tài khoản AdWords và bất kỳ tài khoản có liên quan nào khác. Một số ví dụ về vi phạm nghiêm trọng bao gồm:

– Chương trình “Làm giàu nhanh”
– Các trang web phát tán phần mềm độc hại
-Các trang web ăn cắp thông tin cá nhân của người dùng
-Bán hàng giả

Tôi có thể làm gì nếu tài khoản của tôi đã bị tạm ngưng?

Bạn có thể thực hiện các bước khác nhau, tùy thuộc vào loại vấn đề khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng:

Vi phạm chính sách quảng cáo google adwords
Vi phạm chính sách về trang đích và trang web
Vi phạm phần mềm độc hại
Tôi có nhận được bất kỳ thông báo nào thông báo cho tôi biết việc vi phạm chính sách hoặc tạm ngưng tài khoản không?

Nếu chúng tôi thấy rằng có vấn đề với một trong số các chính sách sau của chúng tôi, bạn sẽ nhận được một cảnh báo để bạn có thể khắc phục vấn đề. Nếu vi phạm nhiều lần, bạn sẽ nhận được cảnh báo cuối cùng, tiếp theo là tạm ngưng tài khoản (và mọi tài khoản có liên quan) của bạn nếu một vi phạm khác xảy ra. Tuy nhiên, nếu vi phạm tạo rủi ro nghiêm trọng và ngay lập tức cho nhà quảng cáo, người dùng của chúng tôi hoặc Google, chúng tôi có thể phải thực hiện hành động ngay lập tức và tạm ngưng những tài khoản xấu đó mà không cần cảnh báo.

Làm cách nào để hủy tài khoản của tôi?

Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn hủy tài khoản mình, bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cách hủy tài khoản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi