Thanh toán tự động cho Quảng cáo Google Adwords

Tùy chọn thanh toán Quảng cáo Google Adwords  phụ thuộc vào quốc gia, địa chỉ thanh toán và đơn vị tiền tệ đã chọn của bạn. Sau khi bạn đã tạo tài khoản Quảng cáo trên google , Bạn thực hiện theo các bước dưới đây để nhập thông tin thanh toán cho chiến dịch quảng cáo của bạn.

Thiết lập thanh toán tự động cho Quảng cáo Adwords  mới

1.Đăng nhập vào tài khoản Quảng cáo Google của bạn.

2. Chọn tab Thanh toán và click vào Tùy chọn thanh toán.

quang-cao-google-adwords-1

3. Chọn quốc gia hoặc lãnh thổ, địa chỉ doanh nghiệp của bạn. click vào Tiếp tục.

quang-cao-google-adwords-2

4. Nhập địa chỉ doanh nghiệp của bạn. click vào Tiếp tục.

5. Thực hiện các lựa chọn thanh toán và nhập thông tin thanh toán của bạn. Click vào Tiếp tục.

quang-cao-google-adwords-3

6. Xem lại và chấp nhận Điều khoản và điều kiện của Quảng cáo Google Adwords  

7. Click  Gửi và kích hoạt.

Khi tài khoản của bạn được kích hoạt và thông tin thanh toán đã được xử lý, bất kỳ quảng cáo và chiến dịch mới nào bạn tạo đều có thể bắt đầu chạy trên Google. Nếu bạn không muốn chúng chạy ngay lập tức, hãy chắc chắn tạm dừng các chiến dịch của bạn.
Thiết lập thanh toán tự động cho Quảng cáo trên Google Adwords  hiện tại của bạn
1.Đăng nhập vào tài khoản Quảng cáo Adwords  của bạn.

2. Chọn tab Thanh toán.

quang-cao-google-adwords-4

3. Click vào “Cài đặt thanh toán” ở phía bên trái của trang.

quang-cao-google-adwords-5

4. Trong phần Lựa chọn của bạn, tìm trường “Cách thanh toán” và nhấp vào Chỉnh sửa.

quang-cao-google-adwords-6

5. Trong Cách thanh toán, hãy chọn tự động làm phương thức thanh toán mới của bạn.

*** Bạn vẫn có thể thanh toán thủ công ngay cả khi bạn đang sử dụng cài đặt thanh toán tự động. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoảnQuảng cáo từ khóa trên Google Adwords  của bạn, nhấp vào tab Thanh toán và sau đó nhấp vào nút Thanh toán. Tiền sẽ được sử dụng cho các clcik chuột trong tương lai và tiền sẽ giảm chi phí tự động tiếp theo của bạn.

*** Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn sẽ vẫn tự động bị tính phí 30 ngày sau lần tính phí tự động cuối cùng của bạn, bất kể số dư tài khoản của bạn là bao nhiêu.

Nếu bạn muốn giảm chi phí đã tính cho hình thức thanh toán chính của mình, hãy thanh toán thủ công hoặc một hình thức thanh toán khác.