Các yếu tố chính ảnh hưởng đến điểm chất lượng từ khóa trong Google Adwords

Việc nâng cao điểm chất lượng từ khóa là một yếu tố nhằm nâng cao vị trí quảng cáo của bạn  và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo google adwords.

Vậy làm sao để nâng cao điểm chất lượng từ khóa và các yếu tố nào ảnh hưởng đến điểm chất lượng từ khóa điểm chất lượng bao nhiêu được đánh giá là tốt?

Điểm chất lượng từ khóa có mức thang thừ 1 đến 10 và các từ khóa có mức thang điểm 7 trở lên được đánh giá là tốt

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến điểm chất lượng từ khóa mà trong tài khoản Google cũng đã thông báo cho bạn trong mục trạng thái từ khóa

  1. Tỷ lệ CTR (CTR là tỷ lệ số hiển thị quảng cáo của bạn nhận được chia cho số click chuột bạn nhận được của từ khóa đó)
  2. Mức độ liên quan của quảng cáo
  3. Trải nghiệm trang đích

Các yếu tố này cũng có các mức đánh giá: kém, trung bình, trên trung bình các yếu tố này với mức đánh giá trung bình, hoặc trên trung bình quảng cáo của bạn được đánh giá tốt

Vậy việc nâng cao điểm chất lượng từ khóa chính là việc cải thiện 03 yếu tố chính trên cho từ khóa để nhằm nâng cao điểm chất lượng của bạn.

Cải thiện tỷ lệ CTR: để cải thiện CTR bạn chú ý đến một số yếu tố sau

Vị trí quảng cáo của bạn, theo  Google với quảng cáo top 1-3 có tỷ lệ click cao hơn 200 – 300% so với các quảng cáo ở vị trí khác

Lời quảng cáo nổi bật, hấp dẫn, kêu gọi được hành động bạn có thể xem bài: Hướng dẫn viết lời quảng cáo Adwords hiệu quả

Loại đối xánh từ khóa: nếu bạn chạy từ khóa đối sánh dạng cụm từ hoặc mở  rộng có thể bạn nhận được lượng hiển thị lớn nhưng chưa chắc nhận được tỷ lệ click tốt đo đó hãy loại trừ những từ khóa không liên quan đến dịch vụ sản phẩm của bạn để giảm hiển thị không liên quan dẫn đến CTR thấp các bạn có thể dùng công cụ báo cáo chi tiết từ khóa để thực hiện việc này.

Nâng cao mức độ liên quan của quảng cáo: chính là mức độ liên quan của lời quảng cáo với từ khóa của bạn, nên bao gổm từ khóa trong tiêu đề quảng cáo của bạn.

Cải thiện trải nghiệm trang đích của bạn: trang đích là trang khi người dùng click vào quảng cáo của bạn và bạn sẽ dẫn họ đến với trang này, và bạn phải viết và trình bày trang đích làm sao cho người dùng có trải nghiệm tốt về trang đích của bạn có một số yếu tố để cài thiện trải nghiệm trang đích

Nội dung của bạn liên quan đến từ khóa và bao gồm từ khóa trong nội dung, nội dung có ích cho người dùng.

Trình bày nội dung bố cục rõ ràng, rễ hiểu, chánh lỗi chính tả, ngữ nghĩa

Các điều hướng trên site dễ ràng cho người dùng khi muốn chuyển hướng , tìm kiếm thông tin trên site

Tối ưu hiển thị với các điện thoại di động, hạn chế dùng flash , cải thiện tốc độ tải trang.