Đo Lường Kết Quả Quảng Cáo Từ Khóa

Tiếp theo bài lập kế hoạch quảng cáo google adwords chúng ta khởi chạy sản phẩm bằng cách sử dụng mạng hiển thị của Google

Lợi ích của việc sử dụng Mạng hiển thị bao gồm:

Quảng cáo từ khóa có thể tự động được so khớp với các website và vị trí khác như ứng dụng dành cho điện thoại di động, khi các từ khóa của bạn có liên quan đến nội dung của trang web.
Bạn cũng có thể chọn nhắm mục tiêu trang web cụ thể, trang về chủ đề, nhóm nhân khẩu học cụ thể….

Để hiển thị quảng cáo của bạn trên Mạng hiển thị, cài đặt chiến dịch quảng cáo thành “Chỉ Mạng hiển thị” hoặc “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”.

Quảng cáo từ khóa adwords cung cấp  công cụ để giúp bạn theo dõi các tab trên chiến dịch và kiểm tra xem chiến dịch đang hoạt động như thế nào dựa vào mục tiêu quảng cáo của bạn. Nếu mục tiêu là tăng lưu lượng truy cập vào trang web thì hãy cố gắng tập trung vào việc tăng số lần hiển thị và tỷ lệ nhấp (CTR).

Số nhấp chuột và số lần hiển thị quảng cáo từ khóa sẽ giúp bạn hiểu có bao nhiêu người nhận thấy quảng cáo đủ hấp dẫn để thực sự nhấp vào quảng cáo và truy cập vào website.Hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo  hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên mạng của Google. Và khi người nào đó nhấp vào quảng cáo google adwords sẽ tính đó là một nhấp chuột. Quảng cáo từ khóa google có liên quan phạm vi tiếp cận khách hàng  rõ ràng  nhiều khả năng dẫn tới nhận được nhấp chuột.

Bạn có thể đo lường số nhấp chuột và số lần hiển thị ở tất cả các cấp trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà toàn bộ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo nhận được hay bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà các từ khóa riêng lẻ đã tạo sau khi kích hoạt quảng cáo của bạn.

Để kiểm tra số nhấp chuột và CTR, chỉ cần xem bảng thống kê trên bất kỳ trang nào trong tài khoản của bạn. Nhấp vào tiêu đề cột CTR để sắp xếp bảng thống kê theo CTR từ cao nhất đến thấp nhất hoặc ngược lại. Điều này cho phép bạn xem điều gì đang hoạt động tốt và cải hiện quảng cáo từ khóa đó, đồng thời xem điều gì không hoạt động tốt và xem xét tinh chỉnh hoặc xóa đi,hãy cố gắng đạt được CTR 1% hoặc cao hơn.

Xác định đối tượng của bạn theo ngôn ngữ và từ khóa:

Chọn từ khóa có liên quan,từ hoặc cụm từ tương ứng với cụm từ tìm kiếm người dùng giúp bạn tiếp cận khách hàng bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể chọn từ hoặc cụm từ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để hệ thống google tự động nhắm mục tiêu quảng cáo đến các trang web có liên quan trên mạng hiển thị của google mà khách hàng truy cập.

Với tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của quảng cáo từ khóa, quảng cáo  xuất hiện cho khách hàng sử dụng các sản phẩm của google .Điều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang web được viết bằng ngôn ngữ của khách hàng mà bạn muốn tiếp cận.

Thiết lập nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ:

1: Nhấp vào tab Chiến dịch.
2: Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa
3: Nhấp vào tab Cài đặt.
4: Bên cạnh “Ngôn ngữ”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

quang cao tu khoa