Nghiên cứu: Organic Search chiếm 51% lưu lượng, social chỉ chiếm 5%

Sau khi phân tích “hàng tỉ phần” của nội dung, công ty tiếp thị nội dung BrightEdge tuyên bố rằng tìm kiếm hữu cơ (organic search) là động lực chính của lưu lượng website cho các trang web kinh doanh, trong khi social hầu như không tạo ra một đốm sáng nào trên radar giao thông

Nghiên cứu của Bright Edge chỉ ra rằng organic search chiếm 51% của tất cả các khách truy cập vào các website B2B (business to business – bán sỉ) và B2C (business to customer – bán lẻ), lấn át tát cả các kênh tìm kiếm khác bao gồm tìm kiếm trả tiền (paid search) (10%) và social (5%).

Nguồn lưu lượng (Traffic Sources)

nghien-cuu-Organic-Search-chiem-51-luu-luong-social-chiem-5
BrightEdge đã đi trước trong việc mổ xẻ các nguồn lưu lượng để kiểm tra xem cách lưu lượng được phân phối bởi ngành công nghiệp

Theo nghiên cứu, lưu lượng tìm kiếm tự nhiên chiếm 73% trong tất cả các lưu lượng truy cập vào các trang web kinh doanh dịch vụ, cao hơn 20% so với 51% khi đánh giá tìm kiếm tự nhiên trên tất cả các trang web.

Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cũng nhận được số lượng lưu lượng ít nhất từ quảng cáo hiển thị (display), email và các lời giới thiệu so với các ngành công nghiệp khác, tăng ít hơn 20% so với lưu lượng tìm kiếm của nó từ 3 nguồn cộng lại.

Nguồn lưu lượng tìm kiếm từ web theo ngành
BrightEdge-nghien-cuu-1

Khi so sánh tỉ lệ lưu lượng truy cập với doanh thu, mọi thứ trở nên cân bằng hơn một chút. Với quảng cáo hiển thị, email và các nguồn giới thiệu thu được số doanh thu cao hơn so với tìm kiếm tự nhiên từ truyền thông và giải trí ngành công nghiệp

Doanh thu trên mỗi nguồn lưu lượng theo ngành

BrightEdge-nghien-cuu