Tại sao quảng cáo Google AdWords không hiển thị

Ngoại trừ lý do vi phạm chính sách hoặc tài khoản ngừng quảng cáo thì khi người dùng tìm kiếm không thấy quảng cáo hiển thị còn những lý do sau :

1. Đối với người tìm kiếm

– Người tìm kiếm ở vị trí không thuộc mục tiêu quảng cáo hiển thị

– Người dùng nằm trong khu vực địa lý mà Google chưa có đủ dữ liệu hiển thị (Cái này đang được Google bổ xung nhằm mục tiêu được nhắm tốt hơn)

– Người dùng sử dụng cùng 1 trình duyệt không xóa lịch sử (cookies) tìm kiếm nhiều cùng 1 từ không click vào quảng cáo hoặc click vào rồi thoát ra liên tục

– Khi trường hợp quảng cáo có hiển thị quảng cáo và có : Chặn tất cả quảng cáo từ ‘’domain…’ người dùng đã click vào đó

– Người dùng sử dụng tên miền Google khác nhau (.co, us …)

– Người dùng sử dụng máy tính bảng để tìm kiếm trong khi quảng cáo giới hạn ở thiết bị : laptop và máy tính xách tay (Trường hợp này nói đến việc giới hạn thiết bị nhắm quảng cáo google)

– Người dùng gõ từ khóa sai chính tả trong khi cài đặt từ khóa chính xác chẳng hạn.
2. Đối với cài đặt tài khoản

a. Tài khoản

– Tài khoản chưa được kích hoạt

– Tài khoản đang chờ xem xét

– Tài khoản bị hết tiền (Thanh toán thủ công)

– Tài khoản không đủ tiền để thanh toán tự động

– Tài khoản xác minh thông tin thanh toán

b. Cài Đặt chiến dịch

– Cài đặt phạm vi nhắm mục tiêu hẹp

– Lựa chọn ngôn ngữ tìm kiếm sai

– Cài đặt ngân sách thấp

– Cài đặt lịch hiển thị theo thời gian

– Cài đặt ngày kết thúc

– Loại trừ IP

– Chiến dịch bị tạm dừng

c. Nhóm quảng cáo

– Quảng cáo có thể trong tình trạng xem xét như trường hợp sử dụng từ khóa “Thêm ngoại lệ”

– Quảng cáo bị từ chối do vi phạm chính sách hoặc do trang đích (Site Policy)

– Quảng cáo setup bị thừa ký tự trong URL hiển thị

– Quảng cáo bị tạm dừng

d. Từ khóa

– Chờ xem xét từ khóa

– Từ khóa bị từ chối

– Từ khóa không đủ điều kiện do lượng tìm kiếm quá thấp

– Điểm chất lượng từ khóa cực thấp

– Từ khóa bị trùng URL cùng với nhóm quảng cáo có thứ hạng cao hơn

– Từ khóa kích hoạt với tài khoản khác

– Sử dụng từ khóa dạng : cụm từ, rộng, sửa đối sánh rộng ở nhiều nhóm, chiến dịch khác nhau nhưng không phủ định dễ dẫn đến trường hợp từ khóa kích hoạt nhóm khác nhau.
3. Bổ xung 1 số trường hợp ngoài lề có lẽ rất nhiều thắc mắc

– Quảng cáo TOP 1 không hiển thị sitelink 2 cột mặc dù khi setup đã có setup 4 sitelink : Trường hợp sitelink có chính sách nên cân nhắc mọi người chú đọc và setup và làm theo hướng dẫn

– Quảng cáo TOP 3 không có sitelink hiển thị vì đôi khi việc add sitelink sẽ được các chuyên gia xem xét việc hiển thị

– Dòng mô tả 1 không lên cùng dòng tiêu đề nhằm mục đích cho dòng tiêu đề dài hơn để tăng CTR mặc dù đã sử dụng dấu (chấm và chấm than) ở cuối mô tả 1. Trường hợp này cũng do việc xem xét mẫu quảng cáo có phù hợp không thì dòng tiêu đề mới dài được

– Bản đồ hiển thị không ổn định :

+ Setup bản đồ thủ công : Không xác định được nhiều vị trí cơ bản (Không thấy địa chỉ xác định)

+ Setup bản đồ qua Email (Google Place Business) hay bị xem xét.

– Các vị trí quảng cáo bên trái ở dưới và trên có thể xuất hiện cả bản đồ và sitelink nhưng ở bên phải chỉ có bản đồ.