Có bao nhiêu hình thức gửi email marketing?

Có 3 hình thức email marketing mà bạn thường sẽ gởi tới cho khách hàng: Email Marketing, Email Notification, Email Transaction.

1. Email Marketing

Loại email mà bạn gửi tới khách hàng với mục đích giới thiệu về sản phẩm , dịch vụ, chương trình khuyến mãi, giảm giá mà bạn đang có để khách hàng tương tác và khuyến khích mua hàng. Ví dụ: Đối với một trang E-commerce, những email gửi thông tin giảm giá trong ngày với nội dung như “hôm nay có chương trình giảm giá cho riêng sản phẩm máy ảnh, nếu mua ngay trong ngày sẽ được giảm giá 10%” hay những Newsletter được gửi hằng ngày giới thiệu thông tin về các chương trình giảm giá, giới thiệu sản phẩm.

2. Email Notification

Thường dùng để thông báo về tình hình sử dụng dịch vụ cũng như tài khoản của khách hàng hiện nay. Ví dụ: Trên mang xã hội, khi có người tương tác trên post của bạn (like, share, comment, message), sẽ có email thông báo tình hình của tài khoản bạn đang có những tương tác như vậy xảy ra.

3. Email Transaction

Email sử dụng bắt buộc để cho khách hàng biết về tình hình giao dịch giữa brand và khách hàng đó như thế nào. Ví dụ: Thông báo về tình hình mua bán và giao dịch giữa hai bên. Email bạn thường nhận từ Ngân hàng với thông tin: bạn vừa chuyển khoản xong, bạn vừa bị trừ tiền trong tài khoản, bạn vừa nhận tiền trong tài khoản, email confirm thông tin chuyển khoản. Những email này mang tính bắt buộc.
Ngoài phân biệt vào mục đích, còn có thể phân loại email theo các yếu tố khác. Như là Trigger (Từ phía nào mà email được gửi đi) Relation (mối quan hệ của email đó) Unsubscribe (email đó có được quyền từ chối hay không) Goal (mục tiêu của email là gì).
 email
Email Marketing
Trigger ở đây là sender: tức là từ phía bên brand (bên gửi email) muốn đẩy một chiến dịch quảng cáo, giới thiệu chương trình giảm giá sắp tới thì họ chủ động gửi email. Hay là việc gửi newsletter cũng chính là do brand chủ động. Relation ở đây “1 to many” tức là cùng một brand, cùng một template ta có thể gửi cho 10,000 người khác nhau trong cùng một chiến dịch. Nghĩa là từ một brand gửi đến nhiều người khác nhau. Unsubscribe ở đây có nghĩa là người nhận có quyền được từ chối nhận email. Goal (mục tiêu) ở đây là Promotion: quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, giảm giá hiện đang có.
Email Notification
Trigger ở đây có thể bao gồm cả sender và recipient: ví dụ từ phía brand chủ động gửi email với nội dung “Sắp tới chúng tôi có một số điều chỉnh nên bạn cần thay đổi password. Hãy truy cập vào tài khoản của bạn và thay đổi password ngay từ hôm nay”. Hoặc từ phía người nhận, người nhận họ vào tài khoản, họ chủ động điều chỉnh, thực hiện thay đổi một số thông tin như địa chỉ email, sau đó họ nhận được email confirm “Bạn vừa mới thay đổi thông tin…”. Đấy là dạng Email Notification mà trigger bởi hành động của người gửi. Relation ở đây là “1 to 1” tức là những nội dung trong email này là communication chỉ giữa brand và 1 người dùng. Mặc dù nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về một số thông tin chỉ số, nhưng bản chất là brand chỉ communicate với người dùng đó thôi.
Email Notification thì bạn có thể từ chối nhận emai, do đó Unsubscribe là yes. Goal ở đây là Engagement, tăng cường tương tác của người dùng với sản phẩm và dịch vụ.
Email Transaction
Người trigger duy nhất là recipient (người nhận) nếu bạn không mua hàng hay sử dụng dịch vụ của brand đó, bạn sẽ không nhận được email này. Còn khi bạn thực hiện bất cứ hành vi mua hàng hay dùng dịch vụ thì sẽ nhận được email transaction từ phía brand bạn chọn. Relation của loại mail này là 1 to 1, nội dung trao đổi chỉ giữa brand và khách hàng đang sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Emai này khách hàng không thể Unsubcribe vì email này bắt buộc, đặc biệt là email có nội dung xác nhận quá trình mua bán giữa hai bên, và brand bắt buộc phải gửi cho khách hàng. Đôi khi nếu brand không gửi sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, đôi khi liên quan đến luật pháp. Ví dụ tài khoản bạn chuyển tiền đi mà bạn không nhận được email thông báo thì phía Ngân hàng phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối phát sinh. Goal ở đây là Support: email transaction thường hỗ trợ khách hàng là nhiều.
email-marketing